passa på att lägga solceller när du bygger om ditt tegeltak

Det är inte ovanligt att man behöver byta tak eller lägga om det när huset blivit äldre.
Förutom att man lägger om tak och tilläggsisolerar så kan man passa på att baka in en installation av solceller när man lägger om taket.

Tegeltak är dom mest populära taken i Sverige eftersom dom har en utmärkt lång livstid där det kan hålla mer än hundra år om man sköter det på ett korrekt sätt.
Tegel är ett naturmaterial som man format och sedan värmt upp för att det ska behålla sin form, marken som var rik på lera nere i Skåne möjliggjorde att man hade gott om detta fantastiska byggmaterial att tillgå under historiens gång.

Att montera solceller på ett tak innebär att man får ett extra lager skydd för taket och mellanrummet mellan panelerna och pannorna möjliggör både svalka på sommaren och lite bättre isolering mot snö och kyla om vintern. Man får även bidrag för kostnaden när man monterar solpaneler så om man ändå har en takläggare Stockholm på taket så kan man kombinera arbetet och komma ner i kostnaderna

När solpanelerna är inkopplade så minskar man sin konsumtion av el från det publika elnätet och har man överskott så säljer man el tillbaka till elnätet.
Väljer man att inte koppla upp sig mot elnätet i ett försök att vara självförsörjande så får man inga bidrag men kan fortfarande göra ROT-avdrag på arbetskostnaden så att man får tillbaka något ändå.

När man gör en takläggning så innebär det att man vill förnya fuktspärren som ligger undertill och byta läkten som pannorna ligger emot, det är ett tidskrävande arbete som kräver noggrannhet och detta kostar en slant. Kontakta dina lokala takläggare Stockholm för att ta reda på vad för möjligheter du har och vad det kommer att kosta i slutändan