Att arbeta med elinstallation

Det är reglerat hur och vem som får utföra installationsarbete i Sverige. Eftersom det är farligt att arbeta med el så är det bara certifierade elektriker Östermalm eller på någon annan plats i Sverige som får utföra elinstallationer.

170701 så började en ny elsäkerhetslag att gälla där Sverige fick ett nytt system med nya krav för elinstallation Hässelby och resten av landet. Ansvaret landar således på företag och organisationer som utför elinstallationer, ansvaret innebär att allt arbete ska utföras efter gällande regler. Det finns krav på att elinstallatörer ska ha ett fungerande egenkontrollsystem som förhindrar att det begås några misstag.

Har man kopplat fel så kan det innebära allt ifrån skador på egendom till dödsfall. Egenkontrollprogrammet möjliggör att det är företaget som har slutgiltiga ansvaret över att dom anställda kopplar rätt, tidigare var det den enskilda installatörens ansvar. Idag kan en icke auktoriserad installatör arbeta med detta yrket så länge företagets egenkontrollprogram utförs.

Seriösa elektriker Bromma låter sina uppdrag utföras av auktoriserade installationselektriker så att man som kund kan känna sig trygg med att man får en erfaren fackman som utför uppdraget. Det är straffbart att utföra elarbete om man inte har rätt auktorisation eller ingår i ett egenkontrollprogram hos en auktoriserad elfirma. Har man auktorisation som elektriker så kan man utses till den som ser till att alla anställda i företaget följer reglerna.

Så oavsett om det handlar om att montera ett eluttag eller installera samtliga delar av ett elsystem i en bostad så är det viktigt att man vet vad man gör. Skulle man som privatperson utan auktorisering i arbetslivet koppla något själv och det visar sig att något skadas så kan man bli åtalad för detta samtidigt som att inte får ut en krona på försäkringarna som man har. Arbetar man som elektriker i arbetslivet och har auktorisation så får man lov att utföra installationer i sitt hem själv så länge man inte gör något utanför sin auktorisation